FMAC- Hàng Hoá Phái Sinh

FMAC là một bước phát triển của OTM Trading – nơi tập hợp những con người đầy nhiệt huyết mong muốn chia sẻ những kiến thức & trải nghiệm thực tế của chúng tôi có được trong những năm qua cho cộng đồng, cho những trader mới vào nghề cũng như những trader giao dịch có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính, Hàng Hoá Phái Sinh (nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại, năng lượng…)