OFFLINE “CHIA SẺ BÍ MẬT CHIẾN THẮNG LÂU DÀI TRONG FX” – HÀ NỘI

OFFLINE “CHIA SẺ BÍ MẬT CHIẾN THẮNG LÂU DÀI TRONG FX” – HÀ NỘI

☎️ HỘI THẢO OFFLINE & ONLINE HÀ NỘI

👉Duy nhất ở FMAC – Học viện dự báo giá tài chính
👉 Thời gian: 19-21g
👉 Địa điểm:
• OFFLINE: Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
• ONLINE (bạn có thể ngồi bất cứ đâu có Internet)


Nội dung:

  • Chia sẻ bí mật chiến thắng lâu dài trong giao dịch FX.
  • Cập nhật kiến thức chuyên sâu cho mấy anh chị em thuộc cộng đồng FMAC- OTM
    ——————————–
    Phí tham gia: MIỄN PHÍ
    *Giới hạn số người tham gia*